Przejdź do treści

PROCEDURA SPRZEDAŻY KOTA

Następstwami pozytywnej decyzji o zakupie kotka i kontakcie z hodowcą są:

  • rezerwacja – przez którą rozumiem poinformowanie hodowcy o zamiarze nabycia kotka i wpłacenie zaliczki (wówczas w zakładce kocięta pojawia się informacja o rezerwacji przy konkretnym maluszku) i dalej
  • podpisanie umowy – w dwóch egzemplarzach, zgodnie z którą następuje nabycie (idealnie jest, kiedy oba punkty są dokonane jednocześnie podczas wizyty w hodowli – w praktyce najczęściej podpisanie umowy poprzedza rezerwacja);
  • odbiór kociaka (po ukończeniu przez niego minimum 14 tygodnia życia) wraz z uiszczeniem brakującej kwoty – dozgonna miłość i szczęśliwsze życie z nowym członkiem rodziny.

CENA* KOTA ROSYJSKIEGO NIEBIESKIEGO

Cena kociąt rosyjskich niebieskich kastrowanych aktualnie wynosi 4000 zł. Zależy od wielu czynników – czasu oczekiwania, nakładów, ilości kociąt w miocie, etc. W przypadku rezerwacji przed porodem cena niezależnie od płci wynosi 4000,00 zł, po porodzie – 4100,00 zł. Do tego doliczyć należy koszty kastracji: 400,00 zł w przypadku kotki, 220,00 zł w przypadku kocura. Cena kociąt z kryć zewnętrznych (kocurem spoza hodowli, np. miotu amerykańskiego) może być wyższa!

Przy sprzedaży dwóch kociąt do jednego domu bądź kolejnego kociaka do tego samego domu (dokocenie) udzielam rabatów, minimum 100,00 zł od ceny.

Cena kociąt do hodowli ustalana jest indywidualnie, w zależności od pochodzenia, rokowań kociaka i restrykcji od 10.000,00 zł wzwyż.

TREŚĆ UMOWY

Treść umowy jest zależna od kilku czynników: rodziców miotu, oczekiwań opiekuna oraz wybranej opcji zakupu a także innych okoliczności. Umowa dotycząca kociąt sterylizowanych/kastrowanych przewiduje możliwość wystawiania kociąt, w zależności od decyzji opiekuna. W przypadku kociąt hodowlanych mogą pojawić się restrykcje hodowlane. Przed podpisaniem jest dostosowywana do bieżących potrzeb i przesyłana mailowo do akceptacji, względnie negocjowana.

OPCJE ZAKUPU KOTA ROSYJSKIEGO NIEBIESKIEGO

Kocięta sprzedawane są w dwóch opcjach:

  • sterylizowane/kastrowane (tzw. “na kolanka”) – wówczas zabieg dokonywany jest jeszcze w hodowli za opłatą obciążającą opiekuna dodatkowo (kocur – 220 zł, kotka – 400 zł);
  • hodowlane – zastrzeżone dla kociąt zapowiadających się najlepiej (maksymalnie 2 z miotu). W przypadku gdy z danego miotu będzie wybierane kocię do hodowli – hodowca ma pierwszeństwo przed wszystkimi niezależnie od kolejności rezerwacji, podobnie w przypadku dokocenia czy 2 kociąt do 1 domu.

UWAGA! Nie wszystkie mioty/kocięta będą mieć przeznaczenie hodowlane!

WIZYTY HODOWLANE

Zachęcam wahających się oraz zainteresowanych zakupem, a w szczególności rezerwujących do odwiedzenia hodowli Szara Eminencja*PL osobiście. Warunkiem odwiedzin jest zdrowie (brak objawów chorób zakaźnych)!

Spotkanie jest naturalną okazją do rozmowy, poznania kotów, chwili zabawy z kociętami a także wypełnienia procedury sprzedaży. Obserwacja rosnących charakterków pomaga podąć decyzję o wyborze… zdarza się, że mała RUSałka swoją osobowością i wdziękiem urzeknie nowych opiekunów, decydując za nich! Uważam, że warto, dlatego szczerze namawiam i w imieniu własnym oraz kotów – zapraszam!

WYMAGANIA

Wymaganiem bezwzględnym jest poważna i uroczysta deklaracja dozgonnej miłości i oddania, a także nieustający i codzienny szacunek, troska i czułość!

GRATISY I DODATKI

Poza wyprawką, instrukcją wprowadzenia kota do nowego domu (także w przypadku dokocenia rezydenta lub grupy), grupy wsparcia na facebooku dla opiekunów Szarych Eminencji a także grupy Dokocenie, dokumentami najważniejszym dodatkiem jest mentor, którego wsparcie techniczne i merytoryczne zapewnia zakup kota w naszej hodowli niezależnie od pory dnia i nocy.

Jako behawiorysta COAPE zapewniam także opiekę nad zachowaniem Eminencji w nowych domach, jeśli zajdzie taka potrzeba. Dożywotnio i w ramach ceny zakupu kota.

Bywa, że hodowli można adoptować kota starszego, którego kariera hodowlana się z różnych powodów zakończyła. W razie zainteresowania kotem starszym proszę o kontakt. Aktualnie w planach tegorocznych jest wyadoptowanie pary młodych kotów – kocura i kotki.